De heilige Pedro Gonzales en diens plotseling bekering

Door 

 

blank

14 april is het feest van de heilige Pedro Gonzalez, 1190-1246, ook wel Sint-Telmo of Sint-Elmo genoemd, belijder, over wie we gegevens vinden in Rohrbachers heiligenlevens.

IJdele jongeman

De historische samenvatting luidt als volgt: Pedro Gonzalez of Gonçalves werd geboren in het jaar 1190 in de stad Astorga, Spanje, waarvan zijn oom bisschop was. Na een briljante studie werd hij op jonge leeftijd benoemd tot kanunnik van de kathedraal. Zijn oom verkreeg voor hem de waardigheid van deken van het kapittel uit Rome. Pedro zou zijn ambt aanvaarden op het kerstfeest. Als ijdele jongeman wilde hij dat alles met pracht en praal zou gebeuren en dat de hele stad aanwezig zou zijn.

Openlijke afgang

Hij reed op een prachtig uitgedost paard door de straten van de stad. Aangekomen op een plek vol mensen, gaf hij het dier de sporen om het sierlijker te laten draven en zo de bewondering van de mensen te vergroten. Maar het paard nam een verkeerde afslag en wierp de ruiter in een modderige plas. De kreten van bewondering veranderden onmiddellijk in boegeroep en hoongelach.

Volg MOH op Telegram

Pedro wordt Dominicaan

Je kunt je Gonzalez’ verwarring wel voorstellen. Maar het was heilzaam. Op dezelfde plaats riep hij luid uit: “Wat, diezelfde wereld die mij probeerde te behagen, lacht me nu uit? Wel, ik zal er op mijn beurt mee spotten. Vanaf nu keer ik haar de rug toe om een beter leven te beginnen. En inderdaad, hij verliet de wereld en trad toe tot de Orde van Sint-Dominicus. Hij was een uitstekende religieus en later niet minder een uitstekende prediker.

Gave der wonderen

Zijn faam bereikte koning Ferdinand, die hem om advies vroeg over de oorlog tegen de Saracenen. Later evangeliseerde hij de armen, vooral zeelieden, en kreeg hij de gave van wonderen. Hij predikte zonder ophouden tot zijn laatste dagen. Hij voorspelde zijn dood en stierf in … bijzijn van de bisschop van de stad, die veel achting voor hem had. De zeelieden van Spanje en Portugal riepen hem aan bij alle stormen onder de naam Sint Elmo.

Kanunnik in kathedraal

Zijn leven is werkelijk schilderachtig, te beginnen met deze manifestatie van canonieke wereldsheid. Je ziet dat hij de neef van de bisschop was en benoemd was tot kanunnik van de kathedraal en dat zijn oom het voor elkaar had gekregen dat hij benoemd werd tot deken van het kapittel, met andere woorden, de belangrijkste figuur daar.

Bestel Synodeboek

Blijde inkomst

Het behoorde tot de gewoonten van die tijd dat wanneer iemand een nieuwe waardigheid inaugureerde, hij door de stad liep gekleed in de insignes van zijn waardigheid. Als iemand bijvoorbeeld werd benoemd tot professor aan een universiteit, reed hij te paard door de stad, met vuurwerk, studenten, enzovoort, met de pet en toga van de professor op. Je moest natuurlijk wel kunnen paardrijden, want er waren risico’s aan verbonden.

Collectieve trots

Wanneer een student afstudeerde en terugkeerde naar zijn geboortestad, trok hij de kleren van zijn beroep aan en liep hij door de stad. En iedereen zag de nieuwe afgestudeerde, de nieuwe dokter, met wie de stad het sociale en intellectuele milieu van het stadje wilde verfraaien. Dit bleef nog een tijdje zo in de kleine steden van het binnenland.

Publieke inkleding

Tot in de jaren twintig, als ik me niet vergis: als een jonge man uit het binnenland afstudeerde in São Paulo, ging hij naar zijn stad en werd hij verwelkomd door een fanfare, gemeentelijke autoriteiten, enz., en iedereen die op het station was om hem te verwelkomen begeleidde hem naar huis, waar er iets verschrikkelijks was dat een “vrije mond” werd genoemd, met andere woorden, de familie bood dan, tenminste als ze konden, een maaltijd aan voor iedereen die wilde eten zoveel als ze wilden. En zo werd de nieuwe dokter ingekleed.

Bestel Fatima-rozenkrans

Joyeuse entrée

Deze traditie, die overigens heel redelijk, heel pittoresk, heel waar en heel psychologisch is, gold zelfs voor koningen. Wanneer de koningin trouwde met de koning, wanneer ze voor het eerst naar zijn hoofdstad ging, had ze de joyeuse entrée, de ‘blijde inkomst’, waar recepties en pracht en praal waren. Louis XVI en Marie Antoinette hielden bijvoorbeeld een joyeuse entrée in Parijs nadat ze getrouwd waren. Waarom was dat? Omdat het de eerste keer was dat ze daar officieel was. Dus een groot welkom, een grote drukte, geheel in overeenstemming met de natuurlijke orde der dingen.

Prachtige gewaden

Onze kanunnik stond dus op het punt om te paard de stad binnen te gaan en je kunt zien dat de entree van de kanunnik iets groots moest zijn. Je kunt je een knappe man op een prachtig paard voorstellen, met de prachtige gewaden van een kanunnik, deken van het kapittel. Er waren waarschijnlijk geestelijken die hem vergezelden, broederschappen met koren, etc., en de positie was volledig verwereldlijkt.

Kerkelijk ambt heeft geen prestige meer

Het was een tijd waarin er geen antiklerikalisme bestond. Vandaag de dag is er geen sprake meer van antiklerikalisme, maar in de ogen van de publieke opinie wil het niets meer zeggen om een kerkelijk ambt te bekleden. Het is beter om een kerkelijke functie te hebben dan helemaal geen functie, zelfs geen burgerlijke. Maar het is veel beter om een civiele functie te hebben dan een kerkelijke op min of meer gelijke voorwaarden. Maar niet in die tijd. Kerkelijke posities hadden een grote wereldse aantrekkingskracht.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Sentimentele devoten

Dus komt onze kanunnik te paard binnen. Op een gegeven moment besluit hij iets elegants te doen en zijn paard op te tuigen om sierlijker te draven. Er waren nog geen ‘sentimentele devoten’. Die zouden niet houden van een kanunnik die snel draafde. De kanunnik, zelfs als hij een jonge man was, zou de teugels moeten loslaten en een heel tam dier hebben dat gewoon zou lopen… Dan zou iedereen zeggen: “Wat goed is hij!.. Wat is hij goed!..”

Van applaus naar de modder

Maar we kunnen zien dat er nog geen ‘sentimentele devoten’ waren en dat het leuk was voor een kanunnik om te laten zien hoe goed hij kom paard tijden. Dus het uur van Genade wachtte op hem in dit moment van de grootste wereldsheid, en de ergste soort wereldsheid, die de wereldsheid van heilige dingen is. Hij reed op een paard, hij spoorde het paard aan, het paard begon te draven en hij verwacht applaus, applaus begint te komen, enzovoort, plotseling valt hij in een hoop modder.

Wraak voor applaus

Ik heb je al verteld dat Napoleon eens langs het Bois de Boulogne of de Champs-Élysées liep en dat de mensen voor hem begonnen te applaudisseren. Hij zat te paard. En de Deense ambassadeur, die naast hem stond, zei tegen hem: “Majesteit, hoe stevig staat uw troon!” Hij zei: “Meneer ambassadeur, het is een vergissing. De mensen zullen wraak nemen voor het applaus dat ze ons geven”.

Bestel Wonderdadige Medaille

Het boegeroep barst los

Degenen die applaudisseren, staan klaar om te joelen. Dat is menselijke ellende. Dat is de ellende van de meest ellendige ellende. En het resultaat: ze applaudisseerden, het boegeroep brak uit. Het boegeroep barstte los en de genade van God kwam en bekeerde de man. Hij raakt hem aan door hem de ijdelheid van al die ijdelheden te tonen en hem een gevoel van verzet te geven tegenover die mensen: “Wat bedoel je, die mensen die me uitjouwden, voor me applaudisseerden, joelen me nu uit? Ik maak het uit en heb niets meer met ze te maken.”

Recht naar het doel

Je wordt gebroken, uitgedaagd, je springt op, en gaat recht naar het doel. Zo zou het moeten zijn. Dat is wat onze heilige deed. Hij werd geraakt door genade en trad toe tot een religieuze orde. Hij werd Dominicaan, werd beroemd als prediker en het is prachtig om te zien hoe hij koning Ferdinand (Ferdinand de Heilige, koning van Castilië, 1199-1252, -red.) beïnvloedde met zijn advies over de kruistocht.

Waar vind je nog een heilige koning?

Kijk naar dit prachtige tafereel: een heilig staatshoofd, een heilige koning, die een heilige prediker laat komen om de strijd tegen de ongelovigen te bespreken. Hoe ver weg is dit alles! Wat is er geworden van de heilige prediker? Wat is er van de koning geworden? Wat is er vooral geworden van een heilige koning? Wat is dat allemaal verdwenen! En wat een heimwee zouden we moeten hebben naar die waarden die zoveel voor onze ziel betekenen!

Bestel Fatima boek

Ontmoeting met de koning

Stel je de ontmoeting voor: een koning zit in een stoel met hoge rug en armen op een klein platform in de salon, de heilige komt binnen en buigt diep naar hem vanuit de ingang. Hij zegt zachtjes: “Broeder, kom binnen, doe alsof je thuis bent.” Dan beginnen de twee te praten, en plotseling gaat het gesprek in een hogere versnelling en hebben ze het al snel over religie, hoge dingen, enz. Dit is in het koninklijk paleis.

Afstand tot zoveel moois

Wat voor paleis is er vandaag de dag? Hoe het ons de schande laat voelen van onze afstand tot zoveel prachtige dingen die we kunnen zien in het licht van het verleden. En hoe nuttig is het daarom om een biografisch verslag te hebben dat ons de kans geeft om al dat geluk op deze manier te herinneren.

Voorbij geluk geeft groot verdriet

Dante zegt dat geen verdriet groter is dan je het geluk te herinneren dat voorbij is terwijl je je ellendig voelt. Wij lijden hier gedeeltelijk onder. We zijn in de dag van ellende en we herinneren ons de dagen die voorbij zijn. Maar we weten tenminste dat het gebeurd is en dat de dingen weer hetzelfde zullen zijn. En in dit diepe dal, zo ver van wat was en, althans in de werkelijke orde van de dingen, niet chronologisch, zo ver van wat komen gaat, herinneren we het ons met verlangen.

Lees ook: De heilige Toribio van Mongrovejo, patroon van Peru

Niet zo verbazingwekkend

Je kunt je de verbazing voorstellen! Het was niet zo verbazingwekkend. Want vaak kregen mensen die niet als altaarheiligen werden beschouwd deze genade en zeiden ze dat ook. En mensen dachten dat het heel aannemelijk was. Deze communicaties van Hemel en Aarde waren natuurlijk, niet uitzonderlijk. Je kunt je de schrik wel voorstellen als iemand bij ons aanbelde: ‘Dr. Plinio, ik kom afscheid van u nemen omdat ik ga sterven.’

‘Denk in de hemel aan mij’

In het begin zou ik me zo onthutst voelen dat ik gedwongen zou zijn om te zeggen: ‘O nee, u gaat nog lang leven’, het dwaze happy end van de moderne dingen. Dan: ‘O, ga je dood? Vertel me niet… Had je een visioen? Kijk, heel erg bedankt dat je afscheid kwam nemen. Als je in de hemel komt, denk dan aan ons. Vertel Onze Lieve Vrouw iets over mij, zeg mijn engelbewaarder iets, alsjeblieft vergeet het niet.’ ‘O nee, natuurlijk niet, ik zal het niet vergeten.’ ‘Tot later.’ ‘Tot ziens.’

Natuurlijkheid met bovennatuur

Het is precies de prachtige natuurlijkheid! Natuurlijkheid met het bovennatuurlijke. De harmonie, de gewoonte van het bovennatuurlijke dat zulke prachtige dingen creëert. Dus, stel je voor, in het klooster, de heilige loopt rond en plotseling zegt hij tegen de Prior: ‘Pater Prior, ik vond het nodig dat uwe Eerwaarde mij zou vervangen in het apostolaat van de zeelieden.’ ‘Maar waarom?’ ‘Nee, want als u mij niet kwalijk neemt, ik ga sterven. Er is mij verteld dat ik ga sterven.’ ‘Ah, goed dan.’, enz. ‘Ik heb al een vervanger aangewezen.’

Lees ook: 2 februari: Onze Lieve Vrouw van Goed Succes

Bloem van katholieke beschaving

Hij sterft ter plekke, de gemeenschap is er, ze zien hem sterven, hij sterft in de Heer, ze begraven hem in vrede. Er is algemene vreugde, een zalving op de kleine plaats waar het overlijden plaatsvond, de bisschop was een goede vriend van hem en woonde zijn overlijden bij. Hij sterft onder de zegeningen en ogen van zijn pastor en met die vanzelfsprekendheid gaat hij naar de Hemel. Je ziet hoe dicht Hemel en Aarde bij elkaar staan. Wat een kloven zijn er overbrugd in deze bloem van katholieke beschaving!

Deze tekst is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en is ontleend aan een conference die prof. Plinio op 14 april 1967 gegeven heeft.

blank

Contato