Fatima en de noodzaak van lijden

blank

Twee van de drie zieners van Fatima, de heiligen Jacinta en Francisco, zijn jong gestorven omdat de zielen van de slachtoffers de nodige vruchtbaarheid moesten geven aan het plan van Onze Lieve Vrouw. Hun leven was het bewijs dat niets groots tot stand komt zonder te lijden.

Met moed het lijden beoefenen

Inderdaad, het lijden helpt de zielen die in zichzelf gekeerd zijn en zich niet willen openstellen. We moeten lijden zien als normaal voor de mens en we moeten het met moed en durf beoefenen. De aanvaarding van opoffering is nodig om de Hollywood-mythe van het “happy end” te bestrijden.

Lees ook: Dit gebeurde er tijdens de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw in Fatima

Sterven als kinderen

Jacinta en Francisco stierven als kinderen door toedoen van Onze Lieve Vrouw, zoals zij had voorspeld. De derde zieneres, Lucia, leefde nog vele jaren. Wat was de reden dat Jacinta en Francisco zo vroeg stierven? Dat was duidelijk, want ze spraken er openlijk over.

Meewerken door lijden

De reden was dat Fatima de mensen vroeg hun lijden op te offeren. Het riep de slachtofferzielen op zich te verbinden met het hele mysterie van Fatima, en door hun lijden en pijnen mee te werken aan alle bovennatuurlijke vruchtbaarheid die Onze Lieve Vrouw aan de gebeurtenissen in Fatima wilde geven. Dit is precies wat er gebeurde met beide kinderen, die stierven in buitengewoon moeilijke en zware omstandigheden die hen veel leed berokkenden.

Bestel Fatima boek

Opoffering is noodzakelijk

Zulk lijden is nodig omdat, als het gaat om het heil van de zielen, alle grote werken van God worden gedaan met de medewerking van mensen. In het algemeen wordt dit alleen volbracht met mensen die bereid zijn te strijden, te lijden en te bidden om Gods werk tot een goed einde te brengen. Met andere woorden, opoffering is noodzakelijk. Anders wordt er niets groots gedaan.

Fatima is belangrijkste boodschap

Het belang van dit principe kwam vooral naar voren in Fatima. Onze Lieve Vrouw kwam daar rechtstreeks tussenbeide door het verrichten van ontzagwekkende wonderen, vooral het “wonder van de zon”. Ze deed dit om te onderstrepen dat Fatima een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste boodschap is die ze ooit in de geschiedenis heeft gegeven.

People looking miracle sun

Apostolaat van het lijden is onvervangbaar

Bij die gelegenheid en in die omstandigheden wilde Onze Lieve Vrouw het offer van twee zielen die zich zouden opofferen voor de vervulling van het plan van de Goddelijke Voorzienigheid. Hieruit blijkt duidelijk dat het apostolaat van het lijden werkelijk onvervangbaar is en dat het voor de Kerk de weg opent om zich met de zielen bezig te houden.

Goede Herder klopt op de deur

Een Duitse schilder schilderde eens Onze Lieve Heer als de Goede Herder kloppend op de deur van een eenvoudig huis. Na afloop zei iemand tegen hem: “Je hebt je vergist, want de deur heeft geen buitenknop om binnen te komen.” Hij antwoordde: “Dat is waar, maar het is geen vergissing. Deze deur symboliseert het menselijk hart. Onze Heer klopt er op, maar er is geen knop buiten, alleen binnen. Er zijn zielen die zich alleen voor zichzelf openstellen en voor niemand anders, en in dat geval kan niemand tussenbeide komen, ze zijn echt gesloten”.

Lees ook: Dit gebeurde er tijdens de derde verschijning van Onze Lieve Vrouw in Fatima

Grootheid verworven door lijden

Gebed en opoffering zijn juist de manier om dit soort mensen te beïnvloeden. Zij openen zich voor de genade en vinden leven wanneer zij lijden en het kruis van Onze Heer Jezus Christus liefdevol dragen. Zij gaan begrijpen hoe normaal het is om te lijden. Een mens verwerft grootheid naar de mate waarin hij lijdt. De groten uit de geschiedenis zijn zij die uit liefde voor God groot lijden hebben gedragen.

Actief lijden

Het is duidelijk dat dit niet alleen passief lijden inhoudt, zoals bijvoorbeeld het toelaten dat een ander ons slaat. Het betekent ook actief lijden, dat wil zeggen het initiatief nemen om lijden te vinden. Dit kan gebeuren door de confrontatie aan te gaan met de slechte publieke opinie of door de menselijke eerbied te overwinnen. Kortom, het betekent het lijden volledig aanvaarden, het onbevreesd en gedurfd omhelzen, en het initiatief nemen om te zoeken naar manieren om zich op te offeren voor een ideaal. Dit is wat het betekent om bij uitstek te lijden en we moeten ernaar streven dit te doen.

Bestel Wonderdadige Medaille

Mythe van ‘happy end’

De Hollywood-mythe van het “happy end” is een groot obstakel voor het aanvaarden van lijden en opoffering. Niet alles loopt goed af op het einde zoals in de films. Niet alles is vreugde en succes. We moeten lijden dus niet zien als een soort zevenkoppig monster dat ongevraagd het leven van mensen binnendringt. Integendeel, wij moeten beseffen dat iedereen lijdt en dat een leven zonder kruisen waardeloos is.

Vraag om kruisen

De heilige Louis Marie Grignion de Montfort gaat zelfs zover te zeggen dat wanneer een mens niet lijdt, hij om kruisen zou moeten vragen. Want iemand aan wie God geen lijden schenkt, moet op zijn hoede zijn voor zijn eeuwig heil.

Lees ook: Strijder voor Maria’s triomf: de heilige Louis-Marie de Montfort

Ware gevoel van lijden verkrijgen

Dit alles komt heel duidelijk naar voren in het offer dat de heiligen Jacinta en Francisco gebracht hebben. In die zin moeten we vaak tot hen bidden om Onze Lieve Vrouw van Fatima te vragen voor ons dit ware gevoel van lijden te verkrijgen, dat onmisbaar is voor alle gelovigen die edelmoedige en toegewijde katholieken willen worden.

 

Childrensof Fatima cr 2 1

 

Dit artikel van professor Plinio Corrêa de Oliveira is een vertaling en verscheen eerder op americaneedsfatima.org

 

blank

Contato