Reflecties op de dood van Stalin

blank

 

Ruim zeventig jaar geleden, op 5 maart 1953, stierf Jozef Stalin in Moskou. Hier zijn enkele overpeinzingen* van Plinio Corrêa de Oliveira over het einde van de dictator, waarbij hij het vergelijkt met dat van een man van geloof.

“Ondraaglijke kwelling”

Vandaag zou onze bijeenkomst, die gewoonlijk ‘De heilige van de dag’ wordt genoemd, bijna ‘De duivel van de dag’ kunnen heten… Ik zal met jullie een dossier lezen over de lijdensweg en de dood van Jozef Stalin (1878-1953). De tekst komt uit de autobiografie van zijn dochter, Svetlana Alliluyeva [1]: “Zijn ademhaling werd steeds moeizamer, het was duidelijk dat de honger naar zuurstof toenam. “Zijn gezicht werd steeds somberder, zijn gelaatstrekken veranderden zodanig dat ze onherkenbaar werden, zijn lippen werden zwart. In de laatste uren stikte hij gewoon steeds verder. Het was een ondraaglijke kwelling! Alsof iemand hem wurgde waar iedereen bij was.”

Vuist naar de hemel

“Op een gegeven ogenblik, blijkbaar al op het laatste moment, opende hij plotseling zijn ogen en draaide ze naar de mensen om hem heen. Het was een verschrikkelijke blik! Misschien gek, misschien woedend en vol schrik in het aangezicht van de dood en de onbekende gezichten van de dokters die voor hem bogen. En zijn blik hield iedereen een fractie van een minuut in zijn greep. Op dit punt – het is een onbegrijpelijk en afschuwelijk iets, dat ik nog steeds niet begrijp, maar niet kan vergeten – hief hij plotseling zijn linkerarm op, die niet verlamd was, en richtte deze omhoog alsof hij iedereen wilde bedreigen. Het gebaar bleef voor mij onbegrijpelijk, maar ik herinner me dat het vol dreigementen was. Ik weet niet tot wie het gericht was. In het volgende ogenblik, met een laatste krachtsinspanning, maakte de ziel zich los van het lichaam”.

Lees ook: Gorbatsjov zoals hij echt was, niet zoals het optimistische Westen hem voorstelt

Machteloos tegen de dood

Het verhaal is erg goed geschreven. Ik geloof dat sommige goed uitgevoerde vertellingen meer waard zijn dan een film, of meer dan een fotografische documentaire. In films krijgt de persoon veel gelijktijdige indrukken, maar is niet altijd in staat om ze te selecteren en de echt belangrijkste en relevante eruit te lichten. In dit specifieke geval is het beeld geweldig. We kunnen ons de uitgestrektheid van het Kremlin voorstellen, het mysterieuze fort in het centrum van Moskou, helemaal ommuurd en omheind. Binnen voltrekt zich een verschrikkelijk drama: de dictator, de bloeddorstige en losbandige man die decennialang met ijzeren hand over de Sovjet-Unie heerste, ligt op sterven. Het onverbiddelijke verloop van de ziekte, of vergiftiging, bereikt zijn paroxisme en veroorzaakt een scheur: de ziel maakt zich los van het lichaam. Stalins robuuste organisme toont zich machteloos in het aangezicht van de dood.

Een dood ver van Gods genade

De dood provoceert hem. Hij reageert met een soort wilde, primitieve woede, met een explosie van biologische en psychologische kracht. Uiteindelijk moet hij zich echter overgeven… Alles in hem breekt, scheurt, smelt. Hij probeert onstuimig te reageren, terwijl hij zich geleidelijk realiseert dat de slagen van de dood hem neerhalen… Hij is als een immense boom, waarvan we de werkelijke diameter pas kunnen berekenen wanneer de houthakker met de bijl begint te slaan en we ons beetje bij beetje realiseren hoe groot de stam was. Zo is Stalin gevallen.”

Gestorven in haat en wanhoop

Je kunt zien dat hij ver van de genade van God sterft. Er is niets in de scène dat een idee van religie uitdrukt. Zijn hele leven was dat van een ongelovige, een voorstander van atheïsme. Van een man die, hoewel hij misschien heimelijk in God geloofde, hem zo beledigd had dat aangenomen kan worden dat hij in de zonde van wanhoop viel, als hij niet ook in die van het ontkennen van het bestaan van God viel. Hij stierf in haat en wanhoop, zijn lichaam hijgend, verstikkend, aan alle kanten ondermijnd.

COV WhatsApp-banner

Verschrikkelijke blik

Hij, die in zijn leven niets anders had gedaan dan regeren door terreur, realiseert zich op een gegeven moment de situatie waarin hij zich bevindt. Gedreven door haat opent hij zijn ogen en omdat hij zichzelf misschien vergiftigd acht, het slachtoffer van een samenzwering, slaat hij iedereen een verschrikkelijke blik toe. Hij voelt zich verslagen en probeert terug te vechten. Hij heft zijn overgebleven arm in een dreigend gebaar, omdat dat het enige is wat hij weet te doen. Kort daarna roept God zijn ziel voor het oordeel. De arm valt en hij is niet meer dan een lijk…

God heeft gewonnen

De man die hij zijn hele leven had gehaat, de man die hij altijd had geregeerd met wreedheid en terreur, deze man buigt en breekt. De kalmte van het lijk neemt het over. Voor degenen die deze scène met de ogen van het geloof weten te interpreteren, rest er niets anders dan uit te roepen: God heeft gewonnen! Deze man had alles gedaan. En nu was het voorbij! Toen God besloot hem te roepen, kon hij zijn leven geen minuut langer rekken. Hij lag daar, volledig verwoest. Als lijk was hij niets meer, hij had niets meer over, hij kon niets meer doen. Het was voorbij!

Verdoemd tot de hel

De zinloosheid van de opstand tegen God, de leegte van het atheïsme, de vergeefsheid van de haat tegen het geloof wordt in dit extreme moment onthuld omdat God uiteindelijk volledig wint. Stalins ziel moest voor het goddelijk oordeel staan zoals elke andere, zoals elke kleine, arme, onbeduidende ziel. Hij, die in sommige opzichten een reus was geweest, was voor God niets. Alles doet vermoeden dat, tenzij hij zich op het laatste moment bekeerde, hij, de goddeloze, in die vuilnisbak werd gegooid, in die penitentiaire inrichting van de schepping die de hel is, terwijl andere zielen, misschien klein en onbeduidend, in plaats daarvan in Gods schoot werden geroepen om hem voor eeuwig te aanbidden. Dit is het einde waar haat toe leidt. Uitgesloten van het scheppingsplan, omdat hij goddelijke genade heeft geweigerd, doet alles vermoeden dat hij vanuit die kamer in het Kremlin rechtstreeks naar de hel is gegaan.

Lees ook: De nieuwe cultus van Stalin: Rusland keert terug naar rode dwalingen

De ergste kwelling: afstand van God

De ziel die veroordeeld is tot de hel heeft de verschrikkelijke kwelling om Gods afwijzing te voelen vanaf het allereerste moment van zijn oordeel. Het uur van de scheur, wanneer de ziel zich van het lichaam scheidt, moet verschrikkelijk zijn. Als het afsnijden van iemands vinger al zo verschrikkelijk is, dan kunnen we ons alleen maar de kwelling voorstellen van de ziel die van het lichaam scheidt. Wanneer een persoon vol haat voor God voor Hem verschijnt, is het eerste wat hij voelt de afwijzing van zijn Schepper. En Gods afwijzing voelen is onvergelijkbaar verschrikkelijker dan sterven. Na het oordeel wordt de veroordeelde in de hel geworpen. Als ze valt, beseft ze onmiddellijk dat dat vuur haar voor eeuwig zal verbranden, te midden van eindeloze kwellingen, pesterijen en geschreeuw van angst. Terwijl zielen die het Paradijs binnengaan begroet worden te midden van koren van vreugdevolle harmonie, worden de goddeloze zielen die naar de hel gaan begroet door de sinistere agressie van allen tegen allen, te midden van gelach van ongeluk, verschrikkingen en rijtwonden.

“Duisternis en totale wanhoop”

De heilige Teresa van Avila zag haar plaats in de hel op mystieke wijze. Zij beschrijft de hel als een reeks brandende ovens, opgesteld als cellen. Voor elke veroordeelde is er een cel, maar die is te klein, zodat de persoon in een afschuwelijke en pijnlijke houding wordt gebogen. De persoon wordt erin gepropt en brandt voor eeuwig, in duisternis en totale wanhoop. Alles wijst erop dat Stalin, toen hij van de hoogten van de absolute macht in het Kremlin viel, zich in deze totale vernietiging stortte. Voordat hij stierf, de laatste godslastering, de opperste daad van haat. Dan de straf! Alles was afgelopen! Zo eindigt de macht van hen die God onze Heer tarten.

De dood van de rechtvaardige is de opstijging naar apotheose

Is het de moeite waard om commentaar te geven op de dood van de goddeloze? Ik denk dat het de moeite waard is. Zo kunnen we deze contrasteren met die van een katholiek. Hoe verschrikkelijk de dood ook is, de katholiek sterft bewust, helder, voor hem is de dood niet iets onverwachts. Hij ziet de dood met de ogen van het geloof, hij weet dat hij zich geleidelijk losmaakt van een sterfelijk lichaam, dat een karkas is dat hem hier beneden houdt en hem verhindert God te zien. Hij weet dat hij in zijn laatste momenten veel zal moeten lijden, dat hij op het allerhoogste moment een enorme schok zal krijgen. Maar hij weet dat hij onmiddellijk daarna in het zaligmakende visioen zal zijn, dat hij God zal zien met een onuitsprekelijke volmaaktheid en binnen zal gaan in een oneindig en compleet geluk!

De liefde van God

Tegelijkertijd zal de christen alle zielen in de hemel zien, te beginnen met Onze Lieve Vrouw en de engelen, hij zal het hemelse Paradijs zien, dat onvergelijkbaar hoger, mooier en edeler is dan het aardse Paradijs. En daar zal hij eindeloze vreugden hebben. Tijdens zijn lijdensweg voelt de katholiek dat de dood hem liquideert, maar hij heeft niet het idee dat hij naar de vernedering gaat, maar naar de verheerlijking, waar hij zijn kroon van glorie zal ontvangen. In die zin is de dood van een katholiek de weg naar wat we apotheose zouden kunnen noemen. Het moment van de laatste verschrikking is ook het moment waarop alle verschrikking eindigt en een gelukkige eeuwigheid begint. De mens voelt hoe een geparfumeerde nevel hem verfrist: het is de liefde van God die hem omhult, hem naar zich toetrekt, hem alles teruggeeft wat het leven aan wonden, pijn en lijden in hem had gestopt.

Lees ook: Poetins ideologie, in diens eigen woorden

Mystiek

We kunnen een idee krijgen van het Paradijs door de visioenen van sommige mystici te bekijken. Zij beschrijven de staat van extase als een onpeilbare gelukzaligheid. Hoewel ze maar een paar momenten duren, produceren extases onuitsprekelijk geluk. De mysticus op aarde ervaart vluchtig en onvolledig wat de ziel in de hemel zal ervaren die God van aangezicht tot aangezicht ziet. Voor de katholieken vertegenwoordigt de dood de doorgang naar dit zaligmakende visioen. De uitdrukking van de Franse dichter Racine komt in me op: ‘Pour réparer des ans l’irréparable outrage’, dat wil zeggen, om de onherstelbare schande van de jaren te herstellen [2]. Ouderdom en lijden zijn een schande die niemand ontziet. De gelovige man voelt dit verval echter en roept uit: “Op weg naar de ouderdom loop ik op weg naar mijn opstanding!”. Hij weet dat hij een lijk zal worden, en daarna stof, maar dat hij op een dag weer zal opstaan, zijn persoon zal worden hersteld en hij zal met God naar de hemel gaan.

Contrast

Enige tijd geleden las ik het leven van Georges Clemenceau. Hij was een atheïst. Als voorzitter van de ministerraad van Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog had hij een aantal tentoonstellingen van grote moed gegeven, bijvoorbeeld door de loopgraven aan het front te bezoeken. Welnu, op zijn hoge leeftijd stond hij urenlang stil, niet in staat om te stoppen met denken aan de dood die hij voelde aankomen. Wat een contrast met de houding van de heilige Louis Gonzaga. Op een dag, in het noviciaat van de jezuïeten in Rome, was hij aan het spelen. Iemand vroeg hem wat hij zou doen als hij wist dat het einde van de wereld over een kwartier zou komen. Misschien verwachtte hij een antwoord als: “Ik zou stoppen en bidden”. In plaats daarvan antwoordde St Louis: “Ik zou blijven spelen”. Hier is de serene ziel van de katholiek verlicht door het geloof. Hoe anders dan het einde van Stalin! Dit is hoe een katholiek sterft en hoe een goddeloze sterft. Twee tegengestelde manieren waarop we er goed aan zouden doen te mediteren.

Dit artikel verscheen eerder op atfp.it

Voetnoten

[1] Svetlana Alliluyeva, Vingt lettres à un ami, Editions du Seuil et Editions Pierre Charron, 1967, p. 24.

[2] Racine, Athalie, II, 5.

*Bijeenkomst voor leden en medewerkers van de Braziliaanse TFP, São Paulo, Brazilië, 13 januari 1975. Overgenomen van de magnetofonische opname, zonder revisie door de auteur. Vertaling door Tradition Family Property. Ondertitels zijn redactioneel.

blank

Contato