Sint-Gabriël van de Moeder van Smarten

Door 

 

blank

Onder de zeer stichtelijke heiligenlevens die de Kerk ons ter navolging voorhoudt, bevindt zich het leven van een jongeman die in 1908 zalig werd verklaard door de onsterfelijke Pius X en in 1920 heilig werd verklaard door Benedictus XV. Zijn feestdag is 27 februari.

Helder spiegel voor jeugd

Hij dient als patroon van de jeugd van Brazilië: het is de engelachtige heilige Gabriël van de Moeder van Smarten, wiens voorbeeldige bestaan iedereen die de kans krijgt om zijn biografie van dichtbij te bekijken, enthousiast maakt. Jonge mensen hebben een heldere spiegel nodig om in te kijken als ze in deze corrupte en corrumperende wereld leven, en waarin ze het beeld kunnen zien van iemand die hun op het juiste pad wijst naar het zaligmakende visioen.

Onstuimig en ijdel

Zijn bestaan is uniek, want voordat hij religieus werd, werd hij in de wereld erkend om zijn goede manieren, vriendelijke gezicht, voorname manieren en vurige geest. Twee gebreken onderscheidden hem: hij was onstuimig van aard en geneigd tot ijdelheid. Ondanks zijn wereldse bezigheden verwaarloosde onze held nooit zijn plichten van vroomheid; hij ontving vaak de eucharistie en beging nooit een fout die de oprechtheid van zijn ziel aantastte. Zijn vurige liefde voor zuiverheid werd benadrukt toen hij met de zeis in de hand de vermetele verleider en corrupte jongeman die hem in de afgrond van de zonde wilde storten, op de vlucht joeg.

Volg MOH op Telegram

Indrukwekkendst: zijn Maria-verering

Zijn naam was Franciscus en hij behoorde tot een voorname familie. Zijn geboorteplaats was Assisi, dezelfde stad als van de serafijnse Franciscus. Hij was altijd een goede leerling geweest, zowel van de broeders van de Christelijke Scholen als van de paters Jezuïeten. Maar het indrukwekkendst aan Sint-Gabriël was zijn grote liefde voor de Heilige Maagd, wat zijn belangrijkste kenmerk was.

Gebed op de lippen

Het bewijs hiervan is te vinden in zijn herhaalde eerbetuigingen aan haar. Vaak bewees hij door zijn daden zijn vurige liefde voor Maria. Hij wijdde zijn hele leven aan haar. Bij moeilijkheden zei hij: “Kun je jezelf niet overwinnen, Gabriël, omwille van Maria?” en hij overwon dan de obstakels. Hij had vaak het gebed op zijn lippen: “O Maria, mijn goede Moeder, help me!”

Roeping tot religieuze leven

Hij beval al zijn werken aan bij Onze Lieve Vrouw en vertrouwde hun succes toe aan haar moederlijke goedheid en bescherming: Suscipe, zei hij tegen haar, suscipe, Domina mea, istam in manu tua. ‘Ontvang dit, mijn meesteres, in uw hand’ Hij sprak welsprekend over onze Hemelse Moeder en won vele harten voor haar. Als beloning voor deze toewijding ontvoerde de Virgo potens, de machtige Maagd, het hart van onze held, maakte de banden los die hem aan de wereld bonden en riep hem steeds weer liefdevol op tot het religieuze leven.

Bestel Fatima-rozenkrans

‘Jou wacht het religieuze leven’

Laten we eens terugdenken aan een ontroerende scène. Op het octaaf van Maria Hemelvaart droegen de gelovigen in Spoleto een geliefd Mariabeeld in processie. Toen ze langs onze geknielde heilige liep, die naar haar staarde zonder weg te kijken, wierp ze op wonderbaarlijke wijze haar blik op hem en drong met zachte, krachtige stem tot zijn ziel door: “Wat doe je, Franciscus? De wereld past niet bij je; ga, het religieuze leven wacht op je”.

Definitief besluit

Hiermee nam hij het besluit om zich definitief aan God toe te wijden en de toekomstige heilige Gabriël van de Moeder van Smarten trad toe tot de congregatie van de Passionisten, waar hij zich het ultieme model toonde van een religieus die zich aan de regels hield. Gezien zijn engelachtige zuiverheid noemde Leo XIII hem “onze heilige Louis Gonzaga“.

De Moeder van Jezus liefhebben

Van Sint-Gabriël zouden jonge Brazilianen moeten leren om de Moeder van Smarten lief te hebben, om zuiver en heilig te zijn, zelfs in het leven in de wereld. Dus laten we deze heldhaftige heilige prijzen, laten we zijn belangrijkste deugden vieren, laten we de Moeder van Jezus liefhebben.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Roep Sint-Gabriël aan

Laten we deze heilige prijzen, maar laten we hem ook imiteren: Laudatio sanctorum imitatio eorum, de lof der heiligen is hun navolging. Laten we hem altijd aanroepen om ons te helpen om trouwe Mariavereerders te zijn die trouw zijn aan Jezus en Maria en zich afkeren van zonde, corruptie en onzuiverheid, zodat we op een dag zijn gelukkige metgezellen in de gelukzaligheid kunnen zijn, waar we meer en meer de geliefde Maagd der maagden, de Meest Kuise Moeder en Koningin van de Zuiverheid zullen prijzen!

Dit artikel is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en verscheen eerder in druk in het tijdschrift Legionário van 21 februari 1943.

blank

Contato