Zoals Onze Lieve Vrouw handelt met de herdertjes van Fatima, zo ook met de mensheid

Door 

blank

Naar aanleiding van 20 februari, het feest van de HH. Francisco en Jacinta. Uit het boek van pater Demarchi, Era uma Senhora mais brilhante do que o sol… (‘Er was een Vrouwe schitterender dan de zon…’, Seminário das Missões de Nossa Senhora de Fátima, Cova da Iria:

Reuzenstappen naar perfectie

De ware geestelijke leidsvrouw van Jacinta, Francisco en Lucia was in wezen Onze Lieve Vrouw. De lieve Vrouwe van Cova da Iria nam de taak op zich om dit meesterwerk te realiseren en deed dat natuurlijk met succes. Uit haar wonderbaarlijke handen kwamen drie engelen gehuld in vlees, maar die tegelijkertijd drie echte helden waren. De grondstof was bewonderenswaardig plastisch en wat kon de kunstenares nog meer zeggen? In haar school maakten de drie kinderen al snel reuzenstappen op de weg naar perfectie.

Pedagogie van Maria

De woorden van een groot toegewijde van Maria, de heilige Louis-Marie Grignion de Monfort, kwamen letterlijk uit. In de school van Onze Lieve Vrouw gaat de ziel in een week meer vooruit dan in een jaar buiten haar. De pedagogie van de Moeder Gods is niet confronterend. In twee jaar tijd wist de Heilige Maagd de twee broertjes Francisco en Jacinta op te voeden tot de hoogste niveaus van christelijke heiligheid.

Volg MOH op Telegram

Jacinta: een ernstig kind

Het portret van Jacinta, getekend door Lucia’s vaste hand, is veelzeggend. Jacinta had altijd al een ernstige, bescheiden en beminnelijke houding, die in al haar handelingen de aanwezigheid van God leek te weerspiegelen, typisch voor mensen die al wat ouder waren en grote deugd hadden. Ik heb bij haar nooit die overdreven lichtzinnigheid en dat enthousiasme voor versieringen en spelletjes gezien die zo typisch zijn voor kinderen.

‘Beledig God niet’

“Ik kan niet zeggen dat de andere kinderen naar haar toe renden zoals naar mij, misschien omdat de ernst van haar houding te veel was voor haar leeftijd. Als een kind of zelfs een volwassene in haar bijzijn iets zei of iets deed wat niet gepast was, dan berispte ze hen en zei: ‘Doe dat niet, je beledigt God, Onze Lieve Heer, en hij is al zo beledigd’.”

Het gaat niet enkel om drie kinderen

Commentaar van prof. Plinio: Deze passage is een opmerkelijke genade, want ze geeft ons een heleboel grote en kleine aspecten aan van het werk van Onze Lieve Vrouw met betrekking tot deze drie kinderen. Maar we moeten eerst kijken naar de symbolische waarde van het werk van Onze Lieve Vrouw in de kinderen. Wie denkt dat dit werk alleen over drie kinderen gaat, vergist zich; het is een werk dat deze kinderen zachtjes heeft veranderd, van het ene moment op het andere, door het simpele feit van de herhaalde verschijningen van Onze Lieve Vrouw….

Bestel Synodeboek

Het Geheim van Maria

We hebben hier iets dat lijkt op het Geheim van Maria [zie hiervoor ook het werk van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort met deze titel, red.], dat wil zeggen een van die diepgaande acties van genade in de ziel, acties die zich ontwikkelen zonder dat de persoon het beseft, de persoon voelt zich vrijer en vrijer om het goede te doen en de gebreken die hem hinderen en binden aan het kwaad worden opgelost.

Verandering zonder strijd

En de persoon groeit in liefde voor God, groeit in bereidheid om zichzelf toe te wijden, groeit in verzet tegen de zonde. Maar dit alles vindt wonderbaarlijk plaats in de ziel, zodat die niet de grote, methodische gevechten voert van de bewonderenswaardige opgang naar de hemel, naar deugd, naar heiligheid van hen die strijden volgens het klassieke systeem van het geestelijk leven; maar Onze Lieve Vrouw verandert ze van het ene op het andere moment.

Symbolische betekenis

En als het werk van Onze Lieve Vrouw in Fatima, vooral met die twee kinderen die naar de hemel geroepen zijn, zo’n werk was, dan kunnen we ons afvragen of dit niet een symbolische waarde heeft, en niet aangeeft wat de actie van Onze Lieve Vrouw zal zijn op de hele mensheid als ze de beloften die in Fatima gedaan zijn, vervult….

Bestel Fatima-rozenkrans

Helpers in de hemel

En daarom, moeten we hierin dan niet een begin zien van het Koninkrijk van Maria, als de triomf van het Onbevlekt Hart over twee zielen die predikers waren van de grote openbaring van Onze Lieve Vrouw, en die vervolgens de zielen in de Hemel – door hun offers en gebeden op aarde en vervolgens hun gebeden in de Hemel – enorm hebben geholpen om de boodschap van Fatima te accepteren. En ze helpen nog steeds.

Natuurlijke voorsprekers

Deze eerste constatering lijkt me direct tot het volgende te leiden: als dat zo is, dan zijn Francisco en Jacinta de natuurlijke voorsprekers om te vragen, om van Onze Lieve Vrouw te verkrijgen dat het Rijk van Maria meteen in ons begint, door die mysterieuze transformatie die het geheim van Maria is. We moeten dus onmiddellijk vragen – Jacinta en Francisco – dat ze ons beginnen om te vormen, dat ze ons de gaven geven die zij op aarde hebben ontvangen en dat ze, vooral door hun gebed in de hemel, waken over degenen die de opdracht hebben de boodschap van Fatima te verkondigen, ernaar te leven, zoals wij dat doen.

Voorspelde kastijdingen

In dit verband lijkt het me heel belangrijk iets te zeggen over de relatie tussen de Boodschap van Fatima en TFP. Het is al duizend keer onder ons gezegd dat ons geestelijk leven groeit naarmate we het feit serieus nemen dat de wereld van vandaag zich in een erbarmelijke staat van verval bevindt en dat de ondergang nabij is. Dat deze ondergang de toepassing is van de kastijdingen die Onze Lieve Vrouw in Fatima heeft voorspeld en dat, als gevolg daarvan, hoe meer we onszelf in dit perspectief plaatsen, hoe meer ons geestelijk leven verbetert. Aan de andere kant, hoe verder we ons van deze visie verwijderen, hoe meer ons geestelijk leven achteruitgaat….
Zo kunnen we via Francisco en Jacinta tegen Onze Lieve Vrouw zeggen: Uw Rijk kome, maar Vrouwe, kom, uw Rijk kome dringend.

Dit artikel is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en verscheen eerder in druk in het tijdschrift Catholicismo van november 1998.

blank

Contato