Plinio Corręa de Oliveira

 

 

Simptome mici ale unor transformări mari

 

 

Catolicismo, No. 22, 1952-02

Uniforma obişnuită a Gărzii civile din Săo Paulo era alcătuită dintr-un sacou, o pereche de pantaloni şi o şapcă de marină din lână albastră. Mai târziu, a fost adoptată o uniformă de vară din in gri urmând modelul celei anterioare - cu excepţia căştii albe purtate în timpul dirijării traficului. După aceasta a fost introdusă o nouă uniformă pentru uzul cotidian reducând uniforma doar la pantaloni şi cămaşă cu eliminarea sacoului. Puteţi vedea imaginile de pe pagină ce ilustrează o istorie a unei instituţii de-a lungul anilor.

În rândurile acestor articole, căutăm întotdeauna să ne uităm dincolo de forme şi culori. Ne uităm după modificări mult mai subtile în mentalităţi, atitudini şi valori ce sunt simbolizate şi exprimate prin forme şi culori. Astfel, analizând cele trei uniforme descrise ajungem la următoarele concluzii.

Ţinând cont de doctrina originii divine a puterii, aceia care au în mod legitim funcţii de autoritate le exercită în numele lui Dumnezeu. Deţinătorul legitim al autorităţii, indiferent de titlu sau poziţie, face aceasta datorită unei puteri superioare ce acţionează asupra lui. Această putere transcende omul şi oferă o demnitate atât celor care comandă cât şi celor care se supun. Astfel, această transcendenţă ar trebui exprimată în forme perceptibile. Prin urmare simbolurile puterii trebuie să inspire respect. Şi atunci când poziţia cere purtarea unei uniforme ea ar trebui să aibă distincţia corespunzătoare funcţiei celui care o poartă.

 

Acest concept se aplică, în mod evident, prin excelenţă, supremilor magistraţi. Se aplică, de asemenea, şi celor în funcţii mai puţin importante, ce fac parte din autoritatea publică.

Perspectiva autorităţii este contrară doctrinei revoluţionare despre suveranitatea populară. Cum puterea vine de jos aceasta nu conferă nici o superioritate asupra persoanei ce deţine funcţia. Astfel, aceia care deţin puterea ar trebui să folosească simboluri, şi, dacă va fi cazul, uniforme ce arată egalitatea lor absolută cu aceia din subordinea lor.

Datorită seriozităţii, distincţiei şi sobrietăţii ei, prima uniformă a Gărzii Civile din Săo Paulo se supunea primelor principii citate mai sus. A doua uniformă reflectă deja o evidentă preocupare pentru atenuarea semnelor de superioritate a primei uniforme. Iar în final, cea de-a treia uniformă merge mai departe - comparativ cu cea de a doua - crescând aceste tendinţe. Vedem, astfel, o mică manifestare  a unei rafale crescânde de naturalism păgân şi egalitar care, în aceste zile de cataclism, mătură universul.


Home